Els fulls de càlcul.

Un full de càlcul és una aplicació ofimàtica d’una sèrie de valors organitzats en files i columnes,pot efectuar operacions amb ells de manera que n’obtinguin dades noves.

Cada valor s’emmagatzema en una cel·la,que és la intersecció d’una columna en una fila.Cada fitxer,en funció de la aplicaió que fem servir el podem anomenar llibre,fitxer de full de càlcul,etc,..

Publicado en 6.Tractament de la informació. | Deja un comentario

Presentacions.

Una presentació és un document digital generat amb l’objectiu d’oferir un suport multimèdia a una comunicació,exposició de treball,conferència,etc,..

Una utilitza la diapositiva com a suport per oferir la informació.Dues aplicaions que es solen utilitzar per fer presenatcions es el Power Point i Impress.

Publicado en 5.Presentació de la informació. | Deja un comentario

Full de càlcul.Bolletí de notes.

nota recupoeracion 4

Publicado en 6.Tractament de la informació. | Deja un comentario

Full de càlcul.Factura

FACTURA 4.xlsx acaba

Publicado en 6.Tractament de la informació. | Deja un comentario

AUDACITY

  • Què és Audacity?

Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d’àudio, fàcil d’usar i lliure.

Publicado en 4.Muntatges Multimèdia. | Deja un comentario

Google Docs Power Point.

Publicado en 5.Presentació de la informació. | Deja un comentario

Google Docs.

https://docs.google.com/document/pub?id=1C1SwvzvepgMxE43fnWrmaxf2250m9Pz78-IugLuyGCE&embedded=true

Publicado en 5.Presentació de la informació. | Deja un comentario

Windows Movie Maker y Audacity

Publicado en 4.Muntatges Multimèdia. | Deja un comentario

Formats bàsics i sistemes de compressió

Un sistema de compressió és un conjunt d’algortimes matemàtics que,aplicats al fitxer de mostreig ,permeten reduir-ne la mida.

Formats i còdecs

  • El format es la manera com es genera el fitxer.
  • El còdec es l’agoritme de compressió que s’utilitza perqué ocupi menys espai.

Els formats de so són:wav,au,wma,mp3,ogg,atrac,rm,ra.

Un programa de còdecs és:Audacity

Formats de vídeo

En el vídeo,el mode de funcionament és semblant,de manera que hi ha formats de vídeo i còdecs de compressió de vìdeo.Alguns formats de vídeo admeten diferents còdecs de compressió.Aquest tipus de formats reben el nom de contenidors.Els formats de vídeo són:avi,mpg,wmv,rm,mov,flv.Un exemple es Windows Media.

Compressió de vídeo

Sense els sistemes de compressió i codificaió de vídeo,els fitxers resultants serien d’una mida gran aixi que impediria la distribució,no només per Internet sinó fins i tot en format CDC, DVD.Els còdecs més utilitzats són:DV,Mpeg(Mpeg 1,Mpeg2,Mpeg4),DivX,Xvid.Un exemple es Hamster Free Converter.

Publicado en 4.Muntatges Multimèdia. | Deja un comentario

Graffiti Font.Potent

Graffiti és una programa especializado en crear grafitis.que nos permite modificar la letra,colores,efectos,…

Publicado en 3.TRACTAMENT D'IMATGES | Deja un comentario